1:1 On Track Forløb

Ønsker du individuel terapi eller coaching og vil du have adgang til personlig support mellem dine sessioner? Så er 1:1 on-track forløbet et optimalt valg.

Forløbet er udviklet til dig, der for alvor vil ud af din situation. Du vil videre NU og ønsker en intensiv og effektiv psykologisk indsats. Du vil samtidig sikre dig, at dine opnåede resultater fastholdes gennem tæt personlig sparring.

Jeg tilbyder:

 1. Ÿ Et trygt forløb med tæt guidance ved din faste psykolog og sparringspartner.
 2.  En effektiv psykologisk (ikke-medicinsk) tilgang baseret på metakognitiv terapi.
 3. Ÿ Tilrettelæggelse af intensivt forløb på en måde hvor du samtidig kan gennemføre din hverdag.
 4. Ÿ 100% personlig support baseret på dine vilkår og livsomstændigheder.

On-track forløbet er skabt til:

 1. Ÿ Dig, som ikke er lykkedes med at komme ud af din situation på egen hånd.
 2. Ÿ Dig, som har endevendt din tanker og følelser uden at få det bedre.
 3. Ÿ Dig, som synes det er svært at ’kæmpe den igennem’ alene.
 4. Ÿ Dig, som har forsøgt dig med andre terapiformer – uden resultat.
 5. Ÿ Dig, som vil have resultater nu.

Jeg arbejder med Metakognitiv terapi, som er en effektiv korttids terapi der baserer sig på forskning omkring et såkaldt kognitivt opmærksomhedssyndrom, kaldet Cognitive Attentional Syndrome, som anses for at være årsagen til al psykisk mistrivsel og lidelse.

1:1 on-track forløbet består af 8 individuelle sessioner suppleret med mulighed for daglig support, når du oplever frustration eller vanskeligheder og har behov for ’her og nu’ guidance.

Allerede fra første session præsenteres du for nye tanke- og adfærdsstrategier, som du skal til at indlære. Som ved al anden adfærdsændring kan det være vanskeligt i starten, hvor du endnu ikke mestrer strategierne. I sådanne situationer er det ikke ualmindeligt, at man oplever at ’møde muren’ og have behov for hjælp. Det er netop i disse situationer, du kan anvende supporten, som er en integreret del af forløbet.

Supporten indebærer, at du har mulighed for at kontakte mig via SMS eller telefon imellem dine sessioner. Målet med supporten er at du kort og præcist guides i svære situationer på en måde, hvor du fastholdes i at anvende dine nye strategier, som overvinder dine udfordringer fremfor at falde tilbage til dine gamle strategier, som ikke skaber resultater.

Efterhånden som du får mere erfaring med strategierne, vil du blive mere selvkørende. Omfanget og tidspunkter for supporten aftales individuelt i forbindelse med forløbets opstart.

Du vil opleve:

 1. Ÿ Hurtigt af få det markant bedre.
 2. Ÿ At dine symptomer er forbigående.
 3. Ÿ At dine tanker og følelser hverken er ukontrollerbare eller farlige.
 4. Ÿ At din psykiske trivsel er underlagt din indflydelse og kontrol.

1:1 on-track forløbet indeholder:

 • Indledende session inkl. assessment og sagsformulering.
 • 7 ugentlige sessioner (i dag- eller aftentimerne).
 • 8 ugers on-track support over SMS og/eller telefon.
 • Hjemmeopgaver og øvelser, som kan integreres i din hverdag.
 • Opmærksomhedstræning (afhængigt af behov).
 • Måling af dine fremskridt efter hver session.
 • Personlig fremtidsplan.
 • Afsluttende tests.

Ved forløbets afslutning:

 1. Ÿ vil du have overvundet dine symptomer  – eller være godt på vej til det.
 2. Ÿ vil du vide hvordan du fremadrettet håndterer negative tanker og følelser.
 3. Ÿ vil du selv kunne regulere dit følelsesliv og skabe et velfungerende mentalt helbred.
 4. Vil du føle dig langt mere robust.

Din faste psykolog og sparringspartner er MCT-I Certificeret Metakognitv psykolog cand. psych. aut. Sisse Find Nielsen.

I alt 8 uger:  kr. 24.000,-

OBS: 1:1 on-track forløbet er ikke et quick-fix eller en snedig smutvej. Du vil blive udstyret med nyeste værktøjer og al den viden og support, som er nødvendig for at komme ud af din situation, men det er med disse metoder, som alle andre metoder, at de kun virker, hvis du tager dem i brug. Forløbet vil således kræve dit fulde engagement og commitment i 8 uger – men du er på intet tidspunkt alene med dine udfordringer.

For at sikre en høj kvalitet i forløbet, har jeg kun få 1:1 on-track kunder. Er du interesseret i forløbet, bedes du sende mig en mail på hello@sissefindnielsen.dk, hvor du kort beskriver hvad din henvendelse drejer sig om, og jeg vil derefter kontakte dig så hurtigt som muligt.