Blog

Er du styret af en gulerod og en pisk?


I forrige indlæg skrev jeg, at det ikke er uvæsentligt hvilken relation, du har til dine tanker. 

(Psst! Har du glemt pointen i mit forrige indlæg, kommer den her: hvis du har en usund relation til dine tanker, vil det påvirke dine relationer til alt andet negativt.)

Heldigvis er relationen til dine tanker hverken bestemt af genetik, barndom, horoskoper eller anden hokus pokus, du ikke selv kan styre. 

Den er derimod bestemt af nogle specifikke meta-overbevisninger om dine tanker, som du drøner rundt med. 

Lad mig nævne to af de vigtigste: 

1. Den ene er dine positive meta-overbevisninger, som handler om i hvilken grad, du tror det er nyttigt, at tænke over tingene.

Det kan f.eks. være, at du har en klar overbevisning om, at din tænkning er kongevejen til at undgå og/eller løse problemer. At hvis blot du reflekterer længe nok over dem, vil du finde frem til en løsning på dem. 

Hvis du har sådanne stærke positive meta-overbevisninger, vil du være stærkt motiveret for at dvæle ved tankerne om dine problemer.

De positive meta-overbevisninger fungerer altså som en slags gulerod, der lokker dig til at forfølge bestemte tanker.  

Ved at hijacke din opmærksomhed og udløse en spirende fornemmelse af at ”løsningen er lige om hjørnet”, anspores du til at blive ved med at tænke over dine problemer. 

Problemet er bare, at guleroden ikke holder, hvad den lover.

Så i takt med at løsningen på problemerne udebliver, bliver du i stigende grad frustreret og føler dig mere og mere out of controle. Samtidig gør al den tænkning på ”problemer” dig stresset og i dårligt humør. 

***

Guleroden er evolutionens trick for at sikre, at vi mennesker er villige til at tænke, søge, opfinde, udvikle og problemløse. 

Uden en gulerod til at motivere os til ”tænkning”, havde vi aldrig opfundet fænomener som hjulet, levende ild eller termodynamikkens 1. Lov.

Ud fra et evolutionært perspektiv er guleroden altså ganske funktionel.

Gulerodens funktion er at mobilisere kognitiv energi: Vi mennesker skal simpelthen gide at tænke, så vi kan sikre vores egen overlevelse ved at opfinde løsninger som f.eks. at regne ud, hvordan vi finder føde, når vi er sultne – og gennemskue hvordan vi kan bygge i etager, når pladsen på jorden bliver for trang.

Dine positive meta-overbevisninger er altså ikke i sig selv et problem, så længe du føler, at du har kontrol over din tænkning og kan lukke den ned, når den bliver uhensigtsmæssig. Og her kommer den næste meta-overbevisning ind i billedet, nemlig:

2. Dine negative meta-overbevisninger, som handler om i hvilken grad, du tror, din tænkning er ukontrollerbar.

Det kan f.eks. være, du føler, at dine bekymringer er tilbøjelige til at stikke af med dig. At selvom du brændende ønsker at stoppe med at bekymre dig, føler du dig pisket til det.

De negative meta-overbevisninger fungerer altså som en slags pisk, der gør, at du ikke kan slippe bestemte tanker.

Heldigvis er der ikke tale om en virkelig pisk, som tvinger dig til at bekymre dig. Der er tale om noget så banalt som en tillært vane, som er underlagt din kontrol – og nemt kan brydes med den rette hjælp.

Tilsammen udgør guleroden og pisken dine overbevisninger om din tænkning, som således kommer til at styre din tænkning:

Guleroden udgør din motivation for tænkning, og pisken udgør din manglende evne til at stoppe din tænkning.

Og hvis forholdet mellem guleroden og pisken er i ubalance og driver dig rundt i manegen, kan det få fatale konsekvenser for dit mentale helbred!

Heldigvis kan du ændre dine overbevisninger om din tænkning og således selv bestemme i hvilken grad, du vil lade dig styre af guleroden og/eller pisken.

For det tager overraskende kort tid…

  1. ​at ændre på balancen mellem gulerod og pisk.
  2. at indse, at både gulerod og pisk (i sandhed) er illusioner. 
  3. at erkende, at guleroden ikke leverer varen.
  4. at opdage, at du med øjeblikkelig virkning (og stående på ét ben) kan stoppe med at gruble og bekymre dig.

***

Den 27. februar starter mit næste metakognitive gruppeforløb, hvor du kan lære at balancere forholdet mellem gulerod og pisk. Eftermiddagsholdet er udsolgt, men der er (endnu) ledige pladser på aftenholdet.

Og hvis du ikke har tid eller lyst til at deltage på et metakognitivt gruppeforløb, kan du lære nøjagtig det samme på næste Meditations Bootcamp i weekenden d. 9 og 10 marts.  

Jeg håber vi ses.

Kh Sisse

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *