Individuel terapi & coaching

Jeg tilbyder specialiseret 1:1 terapi, coaching og onlinesessions relateret til:

  • forebyggelse og behandling af stress & angst
  • søvnproblemer
  • mental sundhed & stress resiliens
  • Mentaltræning & performance coaching
  • Coaching i forbindelse med trænings/sundhedsforløb – evt. i samarbejde med Arndal Spa & Fitness

Mental sundhed er fundamentet for alt andet.

Alle mine forløb handler om at fremme mental sundhed, da mental sundhed er en forudsætning for vores velbefindende og vores udviklings- og udfoldelsesmuligheder.

Men hvad er mental sundhed egentlig?

Sundhedsstyrelsen og WHO definerer mental sundhed som ”en tilstand af trivsel hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress, på frugtbar vis kan arbejde produktivt, samt er i stand til at yde et bidrag til fællesskabet”.

Mental sundhed er således ikke kun fravær af psykisk sygdom, men består også af psykiske ressourcer, som er nødvendige for at vi kan udvikle og udfolde vores evner, være produktive og håndtere udfordringer og stress i livet.

Mental sundhed handler altså ikke om at leve en bestemt type liv, men om friheden til at leve nøjagtig det liv, man drømmer om, hvor man trives og fungerer godt i hverdagen uden at føle sig begrænset af frygt og manglende overskud.

Jeg arbejder primært med såkaldte top-down teorier og interventioner som f.eks. metakognitiv terapi  og forskellige meditationsformer, da det ikke er konkrete problemer og udfordringer som skaber vedvarende forstyrrelser i følelser, adfærd og opmærksomhed, men derimod generiske udfordringer som f.eks. tankereguleringssvigt.

Mine individuelle forløb er kortvarige og er baseret på psykologfaglig viden, som sikrer, at du kommer helt i mål. Da dit endelige resultat afhænger af både dig og mig, kræver forløbet naturligvis et gensidigt commitment. F.eks. vil der være hjemmeopgaver mellem sessionerne, som du forventes at lave.

PRIS PR. SESSION: kr. 2.000,-