Slip din stress og øg din performance
– stresshåndtering i videnarbejdet

WORKSHOP TIL VIRKSOMHEDER

Hvad koster det jer hver dag, I ikke ved tilstrækkeligt om forebyggelse og håndtering af stress og tror, at den bedste løsning for videnarbejderen er sygemelding?

Workshoppen vender op og ned på traditionel stressforståelse, og er muligvis den bedste investering i både medarbejder og virksomhed, når det drejer sig om effektiv stresshåndtering.

De fleste videnarbejdere – hvad enten der er tale om ledere eller specialister – har høje ambitioner og er drevet af en stærk indre motivation, når det drejer sig om karrieremæssig succes.

Forhold, der er med til at gøre arbejdet komplekst og til tider problemfyldt, som eksempelvis store krav om selvledelse, øget ansvar og innovation i arbejdet er samtidig forhold, der skaber glæde og begejstring, og harmonerer godt med videnarbejderens selvforståelse og identitet.

Traditionel stresshåndtering med vægt på ro og sygemelding formår ikke at adressere det modsætningsforhold og kommer til kort, når det drejer sig om at håndtere den ambivalens de fleste videnarbejdere oplever i forhold til arbejdet.

Er man videnarbejder er det ikke en simpel løsning blot at skrue ned for tempoet og sænke overliggeren for sine ambitioner, når man også er sit job. Typisk skaber sådanne defensive tiltag blot flere bekymringer – ofte af mere personlig karakter.

I moderne arbejdsliv er der behov for nye og mere tidssvarende metoder til stresshåndtering, der udfordrer den traditionelle forståelse af arbejdsrelateret stress og formår at håndtere de udfordringer, der er forbundet med at have høje ambitioner i jobs – der ikke er nogen ende på, hvor dagen aldrig er slut og hvor arbejdet altid kan gøres bedre.

Denne workshop præsenterer en ny og banebrydende metode til stresshåndtering for ledere og akademikere baseret på metakognitiv forskning.

Workshoppen udruster jer med nyeste viden om de mekanismer, der vedligeholder stress, og hvordan man bedst og hurtigst overvinder den uden at gå på kompromis med sine karrieredrømme og uden at give afkald på de aspekter af arbejdslivet, som er en vigtig kilde til motivation og begejstring.

Udbytte:

  1. I får konkret og anvendelig viden og værktøjer til at nedregulere stress, og optimere fokus og performance.
  2. Få indblik i videnarbejdets karakter, og hvordan man arbejder mest effektiv i overensstemmelse med disse.
  3. Bliv fortrolig med hvordan man præsterer på et mere kontinuerligt og stabilt niveau – i overensstemmelse med sine karriere- og øvrige livsplaner.
  4. Få evidensbaserede træningsøvelser med henblik på at træne og vedligeholde mentalt overskud – også længe efter workshoppens afslutning.

Workshoppen er skabt til ledere og medarbejdere i videnstunge virksomheder, og er ideel til jeres ledelsesgruppe og andre betydende faggrupper.

Workshoppen indeholder:

  • 6 ugers workshop – 12 timer ialt
  • Individuelt casearbejde 
  • Træningsøvelser til brug under og efter workshop

Kursusleder: Sisse Find Nielsen, autoriseret Metakognitiv psykolog.

For booking og priser kontakt Sisse Find Nielsen på hello@sissefindnielsen.dk