Metakognitiv Terapi (MCT)

Metakognitiv terapi er en nyere evidensbaseret terapiform til effektiv behandling af stress og psykisk lidelse på måder, hvor man ikke behøver at reducere sine aktiviteter, men tværtimod fastholder sit aktivitetsniveau og engagement i hverdagen som et vigtigt led i behandlingen.

Metakognitiv terapi er en psykologisk teori og behandlingsmetode udviklet af Dr. Adrian Wells, professor på University of Manchester. Metakognitiv terapi er en såkaldt trans-diagnostisk metode, hvilket vil sige, at metoden kan anvendes til behandling af de fleste psykiske lidelser på tværs af de enkelte diagnosekriterier.

Det skyldes en teori om, at al psykopatologi er forårsaget af samme bagvedliggende fænomen kaldet Cognitive Attentional Syndrome (CAS), som består af vanskelig kontrollerbar tænkning, biased opmærksomhedsstil med trusselsmonitorering samt anvendelsen af uheldig copingadfærd, der har kontraproduktive effekter.

Metakognitiv terapi fokuserer på menneskers fremadrettede konstruktive handlemuligheder frem for på problemerkendelse.

I Metakognitiv terapi fokuserer man på menneskers fremadrettede handlemuligheder snarere end på deres problemerkendelse og fortid. Det skyldes bl.a. antagelsen om, at den måde vi almindeligvis forsøger at mestre psykiske symptomer på (f.eks. ved at søge overblik over og løse et problemkompleks) indebærer CAS-elementer, der således umuliggør, at man kan overvinde dem.

Af samme årsag vil en MCT- certificeret metakognitiv psykolog altid indlede et terapiforløb med en grundig klinisk undersøgelse af klientens individuelle Cognitive Attentional Syndrome (CAS) både hvad angår de helt åbenlyse aspekter, men i særdeleshed også de mere skjulte underliggende aspekter.

Metakognitiv terapi er anderledes end kognitiv terapi

Metakognitiv terapi er ikke særlig forenelig med andre terapeutiske retninger som eksempelvis kognitiv terapi, narrativ terapi eller andre former for terapi, der involverer mer-tænkning og refleksion. Det kommer bl.a. til udtryk i det praktiske terapeutiske arbejde i form af måden, hvorpå man som terapeut arbejder. Den metakognitive terapeut arbejder på et tankeplan, som er væsensforskelligt fra det tankeplan, som de fleste andre terapeuter og coaches arbejder på.

Metakognitiv terapi

Eksempelvis arbejder den metakognitive terapeut ikke på at afdække og bearbejde tanker (kognitivt indhold) og følelser, men på at afdække og afvikle kognitive processer, der skaber og vedligeholder psykiske symptomer og mistrivsel.

Metakognitiv terapi er i sin tilsyneladende enkelthed en meget kompliceret terapiform, der kræver omfattende uddannelse, træning og supervision. At forblive på det metakognitive plan, stiller særlige udfordringer til terapeuten, som bestræber sig på at udvikle et stadig højere færdighedsniveau i forhold til at holde fokus på de metakognitive faktorer i behandlingen. Denne udfordring kan vanskelig forenes med at slippe dette fokus for at inddrage andre terapeutiske retninger, hvor man aktivt beskæftiger sig med tankeindholdet.

Jeg er certificeret advanced level metakognitiv behandler fra MCT Instituttet i Manchester og Oxford, hvorfra jeg har en 3-årig specialist efteruddannelse (level 1 + 2) i metakognitiv terapi. Jeg har specialiseret mig i stress- og angstbehandling samt mentaltræning i forhold til præstationsoptimering.

Her kan du læse om 1:1 metakognitiv terapi <—

Her kan du læse om mit populære metakognitive gruppeforløb <—