Metakognitiv Terapi (MCT)

Jeg arbejder primært indenfor en metakognitiv referenceramme, da metoden er særlig effektiv til at behandle stress og psykisk lidelse på måder, hvor man ikke behøver at reducere sine aktiviteter, men tværtimod fastholder sit aktivitetsniveau og engagement i hverdagen som et led i behandlingen.

Metakognitiv terapi er en psykologisk teori og behandlingsmetode udviklet af Dr. Adrian Wells, professor på University of Manchester. Metakognitiv terapi er inkluderet i de engelske sundhedsmyndigheders referenceprogram (NICE) guidelines og anbefales af den britiske sundhedsstyrelse som den bedst virkende behandling til angstlidelser.

Metakognitiv terapi er trans-diagnostisk, det vil sige den kan behandle de fleste psykiske lidelser på tværs af enkelte diagnosekriterier. Jeg behøver derfor ikke at arbejde med flere forskellige psykologiske retninger for at afhjælpe de vanskeligheder, mine klienter oplever.

Metakognitiv terapi er anderledes end kognitiv terapi

Metakognitiv terapi er ikke forenelig med andre terapeutiske retninger som eksempelvis kognitiv terapi, narrativ terapi eller andre former for terapi. Det kommer bl.a. til udtryk i det praktiske terapeutiske arbejde i form af måden, hvorpå man som terapeut arbejder. Den metakognitive terapeut arbejder på et tankeplan, som er væsensforskelligt fra det tankeplan, som alle andre psykoterapeuter og coaches arbejder på.

Metakognitiv terapi

Eksempelvis arbejder den metakognitive terapeut ikke på at afdække og bearbejde tanker (kognitivt indhold) og følelser, men på at afdække og afvikle kognitive processer, som skaber og vedligeholder psykiske symptomer og mistrivsel.

At forblive på det metakognitive plan, stiller særlige udfordringer til terapeuten, som bestræber sig på at udvikle et stadig højere færdighedsniveau i forhold til at holde fokus på de metakognitive faktorer i behandlingen. Denne udfordring kan vanskeligt forenes med at slippe dette fokus, og inddrage andre terapeutiske retninger.

Derfor arbejder jeg udelukkende med Metakognitiv terapi, som jeg har fordybet mig i og specialiseret mig indenfor.

Her kan du læse om 1:1 metakognitiv terapi <—

Her kan du læse om mit populære metakognitive gruppeforløb <—