Metakognitiv Terapi (MCT)

Metakognitiv terapi er en nyere terapiform effektiv til behandling af stress og psykisk lidelse på måder, hvor man ikke behøver at reducere sine aktiviteter, men tværtimod fastholder sit aktivitetsniveau og engagement i hverdagen som et vigtigt led i behandlingen.

Metakognitiv terapi er en psykologisk teori og behandlingsmetode udviklet af Dr. Adrian Wells, professor på University of Manchester. Metakognitiv terapi er en såkaldt trans-diagnostisk metode, det vil sige den kan behandle de fleste psykiske lidelser på tværs af enkelte diagnosekriterier.

Det skyldes en teori om at al psykopatologi er forårsaget af samme bagvedliggende fænomen kaldet Cognitive Attentional Syndrome (CAS), som består af vanskelig kontrollerbar tænkning, biased opmærksomhedsstil med trusselsmonitorering samt anvendelsen af uheldig copingadfærd, der har kontraproduktive effekter.

Metakognitiv terapi er anderledes end kognitiv terapi

Metakognitiv terapi er ikke særlig forenelig med andre terapeutiske retninger som eksempelvis kognitiv terapi, narrativ terapi eller andre former for terapi som involverer mer-tænkning og reflektion. Det kommer bl.a. til udtryk i det praktiske terapeutiske arbejde i form af måden, hvorpå man som terapeut arbejder. Den metakognitive terapeut arbejder på et tankeplan, som er væsensforskelligt fra det tankeplan, som de fleste andre psykoterapeuter og coaches arbejder på.

Metakognitiv terapi

Eksempelvis arbejder den metakognitive terapeut ikke på at afdække og bearbejde tanker (kognitivt indhold) og følelser, men på at afdække og afvikle kognitive processer, som skaber og vedligeholder psykiske symptomer og mistrivsel.

At forblive på det metakognitive plan, stiller særlige udfordringer til terapeuten, som bestræber sig på at udvikle et stadig højere færdighedsniveau i forhold til at holde fokus på de metakognitive faktorer i behandlingen. Denne udfordring kan vanskeligt forenes med at slippe dette fokus, og inddrage andre terapeutiske retninger, hvor man aktivt beskæftiger sig med tankeindholdet.

Jeg er certificeret advanced level metakognitiv behandler fra MCT Instituttet i Manchester og Oxford hvorfra jeg har en 3-årig specialist efteruddannelse (level 1 + 2) i metakognitiv terapi. Jeg har specialiseret mig i stress- og angstbehandling samt mentaltræning i forhold til præstationsoptimering.

Her kan du læse om 1:1 metakognitiv terapi <—

Her kan du læse om mit populære metakognitive gruppeforløb <—