Blog

Mindhack din brainpower – hvis det er værd at gøre, er det værd at gøre det rigtigt!


Mindhack din brainpower

– hvis det er værd at gøre – er det værd at gøre det rigtigt!

I mit forrige nyhedsbrev skrev jeg, at metakognitiv terapi er en såkaldt top-down metode til behandling af psykisk lidelse. Dvs. det er ikke kun en samtaleterapi, men en terapiform, der går ud på at lade sine tanker være.

Det er dog langt fra ny viden, at vi har det bedst, når vi lader vores tanker være!

Et hav af religiøse trosretninger og meditationsformer har for længst luret den sammenhæng. Det samme gjorde Mihaly Csikszentmihalyi, som udviklede flow begrebet, der er defineret ved en tilstand af selvforglemmende opslugthed af aktiviteter, der fuldstændig lægger beslag på vores opmærksomhed.

Når man befinder sig i flow, er opmærksomheden frakoblet tankerne – og den følelsesmæssige konsekvens heraf er en intens følelse af mening, tilfredshed, styrke, livskvalitet og sågar lykke. 

Dét, at kunne frakoble sig sine tanker, er altså ikke kun en metode til at overvinde psykisk lidelse, men også en metode til at øge sin livskvalitet og mentale ydeevne. 

Det er en kendsgerning, at hjernetræning i form af vedholdende meditationstræning skaber forbedringer på en lang række direkte målbare kognitive parametre som f.eks. opmærksomhed, koncentration, arbejdshukommelse, ændring i hjernebølger mm., men også på afledte parametre som f.eks. ændringer i søvnmønster, robusthed, mindre afhængighed af mobil, sociale medier mm.

***

Der er altså mange gode grunde til at lære disciplinen, at lade sine tanker være. Ikke desto mindre kan selve læringsprocessen være forbundet med usikkerhed og frustration – også selvom man er motiveret og har de bedste intentioner.

Det er ofte spørgsmål som: ”har jeg frakoblet mig tankerne nu?”, ”er mit sind aktivt eller passivt?”,”gør jeg det rigtigt eller forkert?”, som trænger sig på i løbet af læringsprocessen, da der i høj grad er tale om subjektive oplevelser.

Spørgsmålene er de samme, uanset om de kommer fra stressklienten, der ikke længere orker at bekymre sig – eller fra atleten, der mentaltræner for at optimere sin performance.

Og ved du hvad?!

De spørgsmål er det nu muligt at få et objektivt svar på.

Ja, du hørte rigtigt!

Mindhacking Technology

Den rivende teknologiske udvikling arbejder ikke kun imod vores mentale sundhed. Nej, den hjælper os til at foretage mentale genveje – kvantespring om du vil.

Jeg har igennem det sidste halve års tid afprøvet en smart mindhacking teknologi, der måler din hjerneaktivitet og giver dig real-time feedback på, hvorvidt dit sind er aktivt eller passivt.

I praksis er der tale om et bærbart mental fitness headset baseret på EEG måling og neuro feedback, som anvendes af hjerneforskere på førende internationale forskningsinstitutter.

Fordelen ved at anvende headsettet er bl.a., at:

  • det reducerer usikkerheden om hvorvidt du laver øvelserne rigtigt – for din hjerne giver dig omgående feedback.
  • du lærer hvordan det føles at have henholdsvis et aktivt tænkende sind og et passivt sind, hvor du lader tankerne være.
  • du har færre begynder vanskeligheder og får hurtigere effekt.
  • du får en inspirerende og motiverende mentalcoach, der hjælper dig med at få kontrol over din tænkning – og som tracker din udvikling løbende.

Som erfaren low-tech behandler og superbruger af low-tech metoderne selv, er jeg positivt overrasket over teknologien. Især i forhold til at reducere mind wandering (monkey mind), som er en analog til bekymringer og grublerier og til etablering af metabevidsthed.

Jeg har selv afprøvet teknologien og må konstatere, at den er stærkt vanedannende. Og når det drejer sig om meditation er lige præcis vanen en afgørende faktor for at opnå de positive effekter.

Derfor har jeg som noget helt nyt gjort det muligt at integrere teknologien i mine individuelle terapi- og coachingforløb. 

Jeg har sammensat et nyt forløb, som består af 1:1 sessioner som giver dig grundlæggende indsigt i hvordan din psyke fungerer og hjælper dig med etablering af en meditationspraksis baseret på de bedste top-down teknikker til at booste din livskvalitet og reducere symptomer forbundet med stress, angst og depression.

Jeg anvender ikke meditationsteknikker, som bygger på kontrol eller manipulation af sindet. Der er snarere tale om en radikal tilgang til meditation, hvor du sætter dig direkte i frihedens position ved at frakoble dig bevidsthedsindholdet og forholde sig passivt observerende til det.

Mellem sessionerne hjælper din personlige meditationsassistent dig med at udvikle og vedligeholde en motiverende meditationspraksis med henblik på indre ro, forbedret søvn og mere styrke, energi, overskud, fokus, nærvær og mental klarhed i hverdagen.

Bemærk, at forløbet kræver at du har en smartphone. Der er endvidere et opstartstillæg på kr. 1500,- på forløb med EEG feedback.

Alt godt herfra.

Kh Sisse

OBS! Næste metakognitive gruppeforløb starter op tirsdag d. 7. august. Husk at booke din plads i god tid, hvis du vil undgå udsolgte pladser.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *