Hver torsdag når jeg gik fra terapien følte jeg mig mere glad, og var meget motiveret.

Anmeldt d. 22. april 2018

Inden jeg startede i gruppeforløbet var jeg havnet i en belastningstilstand med symptomer på stress, angst og depression. Jeg var sygemeldt og brugte meget tid på at gruble over hele situationen, forsøgte at finde svar og løsningsmodeller. Jo mere jeg grublede og forsøgte at finde svar, jo værre fik jeg det. For mig virkede det ikke at skulle analysere tanker og processer og rette al fokus indad. 

Forløbet med Sisse og kendskabet til den den metakognitive tankegang, har hjulpet mig til at få kontrol over mine tanker/grublerier og jeg har fået det meget bedre. Jeg har lært at de negative tanker godt må være der, men at jeg kan tage kontrollen over dem og selv bestemme hvor meget de skal fylde. Ved hjælp af nogle få øvelser, som vi lavede i gruppen og individuelt, fandt jeg hurtigt ud af, at jeg er i stand til selv at flytte min opmærksomhed væk fra tankerne og grublerierne og dermed begrænse dem.

Sisse er meget inspirerende, hun forklarer tingene på en let forståelig måde, og så er hun rigtig god til at tale i et billedsprog, som gør det hele nemmere at forholde sig til. Sisse er overbevisende og formåede meget hurtigt at få mig til at tro på mig selv igen. Gruppen fungerede rigtigt godt, alle var meget åbne, positive og engagerede. Hver torsdag når jeg gik fra terapien følte jeg mig mere glad, og var meget motiveret til selv at arbejde videre med at tage kontrollen over bekymringerne og grublerierne, lade dem være og rette min opmærksomhed udad istedet for indad.  

Jeg er nu tilbage på job og har det meget bedre.